Makarand Mane, our first Marathi speaker, will talk about contributing to WordPress translation

A WordCamp in Pune without a Marathi session doesn’t feel like Puneri WordCamp!

So here comes Makarand Mane, our first Marathi speaker. Makarand is freelancer and WordPress enthusiast, earning his bread and butter using WordPress from more than five years.

Makarand is a General Translation Editor (GTE) of Marathi language polyglot team. He will be speaking about contributing to WordPress Marathi translation. His session will cover the actual process of contribution and also reasons to contribute.

You can read more about his session in detail here.

We hope this session will inspire you to contribute back to the WordPress!


वर्डकॅम्प पुणे मराठी सत्रा शिवाय पुणेरी वर्ड कॅम्प कसा!

सादर करीत आहोत मकरंद माने, आमचे पहिले मराठी वक्ता. मकरंद फ्रीलान्सर आहेत व वर्डप्रेस चे एक उत्साही वापरकर्ते पण. ते ५ वर्षांपासून आपल्या उपजीविकेसाठी वर्डप्रेस चा वापर करीत आहेत .

मकरंद हे मराठी पॉलीग्लोट (polygot) टीमचे सामान्य भाषांतर संपादक (General Translation Editor) आहेत. ते वर्डप्रेस मराठी अनुवादा आपण कसे योगदान करू शकतात याबद्दल बोलणार आहेत. त्यांच्या सत्रामध्ये प्रत्यक्ष योगदान देण्याची पद्धत आणि कारणेही समाविष्ट असतील.

आपण या सत्राबद्दल अधिक माहिती इथे बघू शकता.

आमहि आशा करतो की हे सत्र आपल्याया वर्डप्रेस मध्ये योगदान करण्यासाठी प्रेरित करेल.

(Credits – Thanks Ashish and Milind for Marathi Translation)

1 thought on “Makarand Mane, our first Marathi speaker, will talk about contributing to WordPress translation”

Comments are closed.